galaktyczny

Encyklopedia PWN

gwiazdy, gromady gwiazd i materia międzygwiazdowa rozmieszczone blisko płaszczyzny Galaktyki i obiegające jej centrum praktycznie w tej płaszczyźnie.
obraz odległej galaktyki zniekształcony wskutek zjawiska soczewkowania grawitacyjnego przez znajdujące się bliżej galaktyki i gromady galaktyk.
wielkie koło będące przecięciem sfery niebieskiej płaszczyzną Galaktyki.
astr. jedne ze współrzędnych sferycznych służących do opisu położenia obiektu na sferze niebieskiej (długość galaktyczna i szerokość galaktyczna);
zewnętrzny obszar galaktyki, położony symetrycznie wokół jej centrum;
ACE, ang. Advanced Composition Explorer,
amerykański próbnik kosmiczny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia