gadolin

Encyklopedia PWN

gadolin, Gd, gadolinium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 64;
Gadolin Aksel W., ur. 24 VI 1828, Finlandia, zm. 27 XII 1892, Petersburg,
ros. krystalograf, generał artylerii;
itr, Y, yttrium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 39;
osteodensytometria
[gr. ostéon ‘kość’, łac. densitas ‘gęstość’, gr. metréō ‘mierzę’],
densytometria kostna,
med. nieinwazyjny sposób pomiaru ubytku masy kostnej (wysycenia kości solami wapnia), gł. za pomocą promieniowania rentgenowskiego (stosuje się także promieniowanie gamma izotopu gadolinu 153Gd);
absorbenty neutronów, pochłaniacze neutronów,
pierwiastki chem., których jądra silnie pochłaniają neutrony termiczne (neutrony o energii odpowiadającej energii ruchu cieplnego cząstek w warunkach normalnych, tj. o energii 0,01–0,1 eV);
symbol pierwiastka chemicznego → gadolinu (od łacińskiej nazwy gadolinium).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia