gałęzie hiperboli

Encyklopedia PWN

hiperbola
[gr. hyperbolḗ ‘nadwyżka’, ‘nadmiar’, ‘przewyższenie’],
mat. krzywa płaska składająca się z tych punktów M płaszczyzny, dla których wartość bezwzględna różnicy odległości od 2 ustalonych punktów F1 i F2 (ogniska hiperboli) jest stała i równa 2a: |F1M − F2M| = 2a (przy czym 2a < F1F2).
asymptota
[gr. asýmptōtos ‘nie stykający się’],
mat. asymptotą krzywej jest prosta mająca tę własność, że jeśli punkt krzywej oddala się nieograniczenie po pewnej gałęzi tej krzywej, to jego odległość od prostej dąży do zera;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia