gałęziami optycznymi

Encyklopedia PWN

drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
meteorologia
[gr. metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o atmosferze ziemskiej oraz zjawiskach i procesach w niej zachodzących;
sód, Na, natrium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 11;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Watt
[uot]
James Wymowa, ur. 19 I 1736, Greenock (Szkocja), zm. 19 VIII 1819, Heathfield k. Birmingham,
wynalazca brytyjski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia