g��si

Encyklopedia PWN

Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt, niem. Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI),
niem. instytut zał. 1969, zajmujący się badaniami podstawowymi z zakresu fizyki jądr., atomowej i biofizyki, jak również ich zastosowaniami w inżynierii materiałowej, fizyce plazmy i terapii chorób nowotworowych;
najcięższe jądra o czasie życia wydłużonym wskutek silnych efektów struktury powłokowej (jądrowe modele);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia