główna

Encyklopedia PWN

dzielnica w środkowowschodniej części Poznania (woj. wielkopol.), w dzielnicy adm. Nowe Miasto, nad Główną (prawy dopływ Warty);
Główna Komisja Badań Zbrodni na Narodzie Polskim — Instytut Pamięci Narodowej, 1945–90 pod nazwą Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce,
instytucja powołana 1945 przez KRN, jako specjalny organ Ministerstwa Sprawiedliwości.
centralna biblioteka nauk. z dziedziny medycyny;
instytucja państw.; zał. X 1918 przez Radę Regencyjną w celu kontroli parcelacji gruntów uzyskiwanych z reformy rolnej;
największa i najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia