gęstość energii

Encyklopedia PWN

wielkość fizyczna charakteryzująca rozkład przestrzenny rozważanej wielkości fizycznej, np. masy, siły, pędu, energii, ładunku elektrycznego;
energii rozpraszania zasada, zasada degradacji energii,
zasada stwierdzająca, że naturalny kierunek ewolucji każdego nierównowagowego (makroskopowego) układu izolowanego prowadzi do wyrównania początkowych niejednorodności temperatury, gęstości masy, ciśnienia itp.
energia
[gr. enérgeia ‘działanie’],
podstawowa wielkość fizyczna charakteryzująca w sposób ilościowy układ materialny, określająca ruch jego składników oraz ich wzajemne oddziaływanie;
energia potencjalna nagromadzona w ciele sprężystym przy odkształcaniu wywołanym obciążeniem.
hipotetyczny ośrodek wypełniający cały Wszechświat, o niezwykłych właściwościach, takich jak ujemne ciśnienie.
funkcjonału gęstości teoria, ang. density functional theory (DFT),
teoria struktury elektronowej atomów i cząsteczek chem., wywodząca się z fundamentalnych pojęć mechaniki kwantowej;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia