gąbczasta

Encyklopedia PWN

encefalopatia gąbczasta bydła, choroba szalonych krów, ang. Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE),
zakaźna, neurologiczna choroba bydła wywoływana przez czynnik zakaźny prion;
encefalopatie gąbczaste, choroby prionowe, encefalopatie gąbczaste przeszczepialne,
med. choroby zwyrodnieniowe mózgu występujące u ludzi i zwierząt;
żelazo otrzymywane dawniej w dymarkach i w procesie pudlarskim;
nowa klasa cząstek zakaźnych, nie zawierających kwasów nukleinowych, powodujących przewlekłe, postępujące, zawsze śmiertelne choroby ośrodkowego układu nerwowego ludzi i zwierząt;
Creutzfeldta–Jakoba choroba
[ch. kroi]
(CJD),
jedna z encefalopatii gąbczastych rozwijająca się u ludzi po 40.–50. roku życia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia