górnym

Encyklopedia PWN

konflikt między grupą demokratycznych państw Europy Zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie; konflikt w warunkach wielkiego skoku naukowo-technicznego, który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (głównie niemiecka) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych.
Worochta, Vorokhta,
osiedle miejskie na Ukrainie, w obwodzie iwano-frankowskim, u podnóża Czarnohory, na wys. 810–850 m, w granicach Karpackiego Parku Nar., w dolinie górnego Prutu.
Wrzeszczyńskie, Jezioro, Wrzeszczyński Zbiornik Wodny,
zbiornik retencyjny na Bobrze (woj. dolnośląskie);
archeol. kultura górnego paleolitu środkowej i wschodniej Europy;
część Pojezierza Litewskiego, w Polsce i na Litwie, między Równinami Wschodniobałtyckimi na północnym zachodzie a Równiną Augustowską na południu;
górny bieg rz. → Skawa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia