górnym

Encyklopedia PWN

archeol. nazwa określająca figurki kobiet, odkrywanych w zespołach kultur graweckich, kultury solutrejskiej, wykonane ze steatytu, lignitu, hematytu, a także w kształcie reliefu lub rytu na ścianach jaskiń;
wędrówki zwierząt, migracje zwierząt,
czynne przemieszczanie się zwierząt (osobników, grup osobników lub całych populacji) na różne odległości.
Wieczorek Józef, pseud. Ryszard, Zuch, ur. 10 IX 1893, Lipiny Śląskie k. Bytomia, zm. 1944, Oświęcim,
działacz komunistyczny;
Wiedeń, Wien Wymowa,
stolica Austrii, w północno-wschodniej części kraju, w Kotlinie Wiedeńskiej, u podnóża Lasu Wiedeńskiego, nad Dunajem.
rzeka w Rosji (obwód smoleński), dopływ górnego Dniepru;
wczesnośredniowieczne państwo słowiańskie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia