górnoreglowy

Encyklopedia PWN

leśn. grupa typów lasów iglastych z dominacją sosny lub świerka, występujących w strefie umiarkowanej i chłodnej półkuli północnej, o niskiej bonitacji drzewostanu, na ubogich, kwaśnych glebach bielicoziemnych z próchnicą lub torfem wysokim;
szczyt graniczny w Beskidzie Żywieckim, drugi co do wysokości (po Babiej Górze) w Beskidach Zachodnich, między przełęczą Glinka nad Ujsołami a przełęczą Glinne nad Korbielowem;
Siedem Granatów, słowac. Sedem Granátov,
grzbiet graniczny w Tatrach Wysokich, oddziela Dolinę Rybiego Potoku od Doliny Żabich Stawów Białczańskich (Słowacja), przedłużenie tzw. Żabiej Grani na północ od Żabiej Czuby;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia