funkcyjna

Encyklopedia PWN

procesy polegające na utworzeniu makrocząsteczek o przestrzennej trójwymiarowej strukturze.
Sierpiński Wacław Franciszek, ur. 14 III 1882, Warszawa, zm. 21 X 1969, tamże,
matematyk polski.
skala logarytmiczna, podziałka logarytmiczna,
rodzaj skali funkcyjnej: po jednej stronie osi są zaznaczone punkty odpowiadające wartościom funkcji f(x) = logx (najczęściej z przedziału [0, 1]), po drugiej zaś — przy odpowiednich punktach osi odpowiadające im wartości argumentu (z przedziału [1, 10]);
chem. technika służąca do badania struktury i identyfikacji związków chemicznych oraz oznaczeń ilościowych (pierwiastków, związków chemicznych) na podstawie analizy wartości stosunku masy do ładunku (m/z) wiązki jonów wprowadzonych do spektrometru mas;
biochem. budowa chem. i przestrzenna białek;
grupa funkcyjna charakterystyczna dla kwasów sulfonowych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia