fundusz udziałowy

Encyklopedia PWN

ekon. fundusze stanowiące podstawę finansowania działalności przedsiębiorstwa. Reprezentują prawa do jego zasobów majątkowych z tytułu powierzonych mu środków pieniężnych lub wkładów rzeczowych (aportów).
w Polsce środki własne spółdzielni i ich związków;
piętnaście funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego,
ekon. w Polsce papier wartościowy wyemitowany w związku z Programem Powszechnej Prywatyzacji;
kapitał
[łac.],
ekon. jeden z czynników produkcji; źródło finansowania aktywów.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia