frontowy

Encyklopedia PWN

Zakrzewski Włodzimierz, ur. 16 VI 1916, Piotrogród (ob. Petersburg), zm. 24 I 1992, Warszawa,
malarz, grafik;
Zawadzka Stani (Stanisława), ur. 5 II 1890, Warszawa, zm. 21 VII 1988, Skolimów k. Warszawy,
śpiewaczka (sopran dramatyczny);
utworzone IV 1945 ze zorganizowanych XII 1944 we Francji oddziałów pol. partyzantów i wolnych strzelców, którzy nie wstąpili do PSZ na Zachodzie;

Słownik języka polskiego PWN

front
1. «rejon bezpośrednich działań wojennych»
2. «związek operacyjny kilku armii pod jednym dowództwem»
3. «teren jakiejś działalności»
4. «działania ludzi walczących o wspólne cele; też: grupa ludzi prowadzących takie działania»
5. «przednia ściana budynku»
6. «przednia część budynku znajdująca się od strony ulicy»
7. «przedni szereg ustawionej w szyku grupy ludzi lub pojazdów»
8. «wąska strefa przejściowa między dwiema masami powietrza o różnych właściwościach»
9. «szyk samolotów podczas lotu grupowego»

• frontowy
schody frontowe «schody prowadzące do frontowej części gmachu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia