frontowy

Encyklopedia PWN

ugrupowanie polit. powstałe w połowie lat 70. XX w., skupiające Angolę, Botswanę, Mozambik, Tanzanię, Zambię, od 1980 Zimbabwe, od 1990 Namibię, od 1994 RPA;
zespół zagadnień i środków związanych z użytkowaniem statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów i in.);
Afrykański Kongres Narodowy, ang. African National Congress (ANC),
partia polit. w RPA; zał. 1912 pod nazwą Południowoafryk. Tubylczy Kongres Nar. jako organizacja walcząca z dyskryminacją rasową w Związku Południowej Afryki (od 1961 RPA).
Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe, ang. Zimbabwe African National Union (ZANU),
ruch niepodległościowy, następnie najważniejsza polit. partia ludności afryk. w Zimbabwe, opierająca się gł. na plemieniu Szona;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia