frontalna

Encyklopedia PWN

deglacjacja
[łac. de ‘z (czego)’, ‘od’, ‘roz-’, glacies ‘lód’],
geol. proces zanikania lodowca;
zjawisko wzrostu temperatury w troposferze ze wzrostem wysokości, zamiast normalnie obserwowanego tam spadku temperatury z wysokością (średnio ok. 5–6 K/km).
hydrol. zjawisko hydrologiczne polegające na podniesieniu stanu wody w rzece lub jeziorze, powstałe w wyniku zwiększonego zasilania lub podpiętrzenia zwierciadła wody, utrudniającego swobodny odpływ;
Blacherniotissa, Matka Boża Blacherneńska, gr. Blacherniṓtissa,
typ ikonograficzny wizerunków maryjnych w sztuce Kościoła Wschodniego;
w starożytnym Egipcie oryginalna koncepcja przedstawiania rzeczywistości w dwóch wymiarach, w sposób pozwalajacy na przekazanie jak najpełniejszej informacji o danym obiekcie, niezależnie od skrótów perspektywicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia