francuskiej

Encyklopedia PWN

organizacja reprezentująca Polonię i Polaków we Francji;
centralna organizacja Polaków we Francji, zał. 1949 z inicjatywy księdza K. Kwaśnego, z siedzibą w Lens;
Unia na rzecz Demokracji Francuskiej, fr. Union pour la Démocratie Française (UDF),
fr. partia polit.,
utworzone IV 1945 ze zorganizowanych XII 1944 we Francji oddziałów pol. partyzantów i wolnych strzelców, którzy nie wstąpili do PSZ na Zachodzie;
Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej, Section Française de l’International Ouvrière Wymowa (SFIO Wymowa),
fr. partia socjalist.; utworzona 1905 z połączenia istniejących partii robotniczych i socjalist., 1905–14 kierowana przez J.L. Jaurèsa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia