fotomontaż

Encyklopedia PWN

fotomontaż
[gr.-fr.],
obraz fot. otrzymywany przez kombinację 2 lub więcej obrazów, przez naklejanie na płaszczyźnie obrazów fragmentarycznych i ich reprodukcję lub rzutowanie na papier fot. dwóch lub więcej negatywów;
Kłucis Gustaw, ur. 4 I 1895, Rŭjiena, zm. 1942 lub 1944, Syberia,
ros. malarz, rzeźbiarz i grafik, pochodzenia łotewskiego;
asamblaż, fr Wymowa. asamblage,
zbiór gotowych lub stworzonych przez artystę form, materii lub fragmentów innych całości, stanowiący autonomiczną wartość (dzieło sztuki), możliwą do zobaczenia z zewnątrz;
Berman Mieczysław, ur. 7 VII 1903, Warszawa, zm. 6 V 1975, tamże,
grafik;
czasopismo awangardy artyst., wyd. 1924–26 w Warszawie;
awangardowe ugrupowanie artystyczne, działające 1924–26 w Warszawie, niemające statusu formalnego;
Cieślewicz Roman, ur. 13 I 1930, Lwów, zm. 21 I 1996, Paryż,
grafik i malarz;
dadaizm
[fr. dadaïsme],
awangardowy ruch artystyczno-literacki rozwijający się od 1916 do ok. 1923, głównie w Szwajcarii, Niemczech, Francji.
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
fotografia artystyczna, fotografia estetyzująca,
fotografia rozumiana jako samodzielne dzieło sztuki;
nurt w fotografii świat. dominujący w 2. poł. lat 80. i w latach 90. XX w.;
Gilbert and George
[gı̣lbərt ənd dżo:r],
artyści ang. działający wspólnie od 1967,
Janisch Jerzy, ur. 19 IV 1901, Gródek Jagielloński (ob. Horodok, Ukraina), zm. 2 X 1962, Warszawa,
malarz i rysownik;
Krzywobłocki Aleksander, ur. 23 V 1901, Lwów, zm. 24 XI 1979, Kraków,
fotograf, architekt, konserwator zabytków;
Lohse
[lọ:zə]
Richard Paul, ur. 13 IX 1902, Zurych, zm. 16 IX 1988, tamże,
malarz szwajcarski;
Podsadecki Kazimierz, ur. 24 VII 1904, Zabierzów k. Krakowa, zm. 10 VII 1970, Kraków,
grafik i malarz;
Prażmowski Wojciech, ur. 8 V 1949, Częstochowa,
artysta fotograf;
Pruszkowski Krzysztof, ur. 23 III 1943, Kazimierz Dolny,
fotografik;
Rejlander Oscar Gustave, ur. 1813, Szwecja, zm. 18 I 1875, Londyn,
bryt. fotograf, malarz i grafik, pochodzenia szwedzkiego;
Roh
[ro:]
Franz, ur. 21 II 1890, Apolda, zm. 30 XII 1965, Monachium,
niem. teoretyk sztuki, eseista i krytyk artyst., fotograf;

Słownik języka polskiego PWN

fotomontaż «obraz fotograficzny otrzymany przez sfotografowanie kompozycji utworzonej z fragmentów kilku fotografii, rysunków itp.; też: metoda tworzenia takich obrazów»
• fotomontażowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia