fotolitografia

Encyklopedia PWN

poligr. metoda drukowania płaskiego, rodzaj litografii;
czujnik, sensor:
litografia
[gr. líthos ‘kamień’, gráphō ‘piszę’,‘rysuję’],
elektron. jeden z etapów (procesów) technologii planarnej;

Słownik języka polskiego PWN

fotolitografia «metoda wykonywania form drukowych stosowanych w technice drukowania offsetowego»
• fotolitograficzny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia