fosfiny

Encyklopedia PWN

związki fosforoorg. o wzorach ogólnych RPH2, R2PH, R3P (gdzie R — grupa alkilowa lub arylowa);
związki fosforu, w których cząsteczkach występuje przynajmniej 1 podstawnik org., wg niektórych źródeł związki chemiczne zawierające wiązanie węgiel–fosfor;
fosforowodór, fosfan, fosfina, zwyczajowo fosforiak, PH3,
związek fosforu z wodorem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia