formalna

Encyklopedia PWN

dział językoznawstwa i matematyki, zajmujący się konstruowaniem formalnych modeli struktury języków naturalnych i ich fragmentów, także teoria gramatyk formalnych, użyteczna również w badaniu języków programowania.
analiza logiczna
[gr. análysis ‘rozłożenie’, ‘rozbiór’],
metoda rozwiązywania problemów drogą wyodrębniania i badania zagadnień bardziej podstawowych z zastosowaniem środków szeroko pojętej logiki (semiotyka, logika formalna, metodologia nauk).
brak przynależności do zorganizowanej grupy lub wspólnoty religijnej (Kościół, denominacja, sekta).
jeden z głównych nurtów filozofii współczesnej jego przedstawiciele głoszą, że podstawowym celem filozofii jest analiza pojęć, twierdzeń i problemów filozoficznych. Ponieważ pojęcia te i twierdzenia są wyrażane w języku, filozofia analityczna jest analizą języka; bywa także określana mianem filozofii lingwistycznej;
inform. sformalizowany system notacyjny wyrażania informacji.
prawo zgodność aktu organu państwa lub zachowania się określonej osoby z obowiązującym prawem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia