formalna

Encyklopedia PWN

kierunek w badaniach lit., powstały w Rosji podczas I wojny świat. w kręgu badaczy wywodzących się ze stowarzyszenia nauk. OPOJAZ i Moskiewskiego Koła Lingwistycznego;
inform. reguły określające pewien język formalny, tzn. zbiór słów (lub zdań) oraz ich strukturę.
etyka normatywna, w której istota czynu etycznego polega na spełnianiu obowiązku, normy, a nie wartości moralnej;
logika formalna, logika symboliczna,
nauka o związkach logicznych między zdaniami, zwłaszcza o związkach wynikania, uwarunkowanych budową (strukturą) zdań, oraz opartych na tych związkach formach i regułach poprawnego wnioskowania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia