form wklęsłodrukowych klasycznych

Encyklopedia PWN

fotograwiura
[gr.-fr.],
heliograwiura,
poligr. technika wykonywania form wklęsłodrukowych (wklęsłodruk) metodami fotochemicznymi.
wklęsłodruk, drukowanie wklęsłe,
jedna z metod drukowania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia