fonicznymi

Encyklopedia PWN

rodzaj telekonferencji, podczas której są jednocześnie (w czasie rzeczywistym) przesyłane sygnały foniczne i wizyjne (dźwięk i ruchomy obraz);
wideotelefonia
[łac.-gr.],
wideofonia,
usługa telekomunik. polegająca na dwustronnym przesyłaniu głosu i ruchomego obrazu (bez przekazywania pełnego ruchu) między aparatami użytkowników (wideotelefonami);
językozn. każda jednostka funkcjonalna języka, zdolna pełnić funkcję semantyczną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia