fonicznymi

Encyklopedia PWN

telekom. zakłócenie występujące przy przesyłaniu sygnałów fonicznych (np. w telefonii, radiofonii), rodzaj przeniku.
radiokompas
[łac.-wł.],
lotn. automatyczny radionamiernik pokładowy ADF (ang. Automatic Direction Finder), pracujący w pasmie częst. 220–1700 kHz;
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
radiotelefon
[łac.-gr.],
urządzenie radiokomunik. nadawczo-odbiorcze, służące do dwustronnej łączności (przesyłania sygnałów telefonicznych) za pośrednictwem fal radiowych (radiotelefonia);
radiotelefonia
[łac.-gr.],
rodzaj telefonii, w której do przesyłania sygnałów fonicznych (mowy) wykorzystuje się fale radiowe;
SDDS, ang. Sony Dynamic Digital Sound,
system cyfrowego, stereofonicznego, wielokanałowego zapisu dźwięku, oprac. 1993;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia