fonicznymi

Encyklopedia PWN

dekoder
[łac.-ang.],
telekom. urządzenie lub układ elektroniczny realizujący proces dekodowania;
DTS, ang. Digital Theatre System,
system cyfrowego, stereofonicznego zapisu dźwięku (wielokanałowy), oprac. 1993 na potrzeby kinematografii;
eurozłącze, ang. euroconnector,
złącze (gniazdo i wtyk) w sprzęcie TV przeznaczone do przesyłania sygnałów wizyjnych i fonicznych (obrazu i dźwięku), niezależnie w obu kierunkach, między odbiornikiem telewizyjnym i urządzeniami zewn., które z nim współpracują (np. magnetowidem, gramowidem);
urządzenie eliminujące z fali dźwiękowej (lub reprezentującego ją sygnału fonicznego) składowe w pewnym pasmie częstotliwości;
teoria i metateoria języka, stworzona przez językoznawcę duńskiego, L. Hjelmsleva, przyjęta przez kopenhaską szkołę strukturalistyczną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia