fluor

Encyklopedia PWN

osm, Os, osmium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 76;
środek do oczyszczania zębów i dziąseł;
zbiór atomów, których jądra mają taką samą liczbę protonów, czyli atomów o takiej samej liczbie atomowej (oznaczanej symbolem Z).
radon, Rn, radon,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 86;
ruten, Ru, ruthenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 44;
proces fizykochemiczny, którego podstawą jest przebiegająca z dużą szybkością reakcja utleniania, polegająca na gwałtownym łączeniu się substancji spalanej (paliwa) z utleniaczem, której towarzyszy wydzielanie się dużej ilości energii i zazwyczaj płomień;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia