fluor

Encyklopedia PWN

Danysz Marian, ur. 17 III 1909, Paryż, zm. 9 II 1983, Warszawa,
syn Jana Kazimierza, fizyk;
ekscymer
[ang. excited dimer],
ekscimer,
układ 2 cząstek (cząsteczek lub atomów) tego samego związku chem. (lub pierwiastka), w którym jedna z cząstek znajduje się we wzbudzonym stanie elektronowym, a druga — w stanie podstawowym;
elektrochemia przemysłowa, elektrochemia techniczna, elektrochemia stosowana,
dział elektrochemii obejmujący zagadnienia związane z praktycznym wykorzystaniem procesów elektrochemicznych;
elektroujemność, zw. niekiedy elektronegatywnością,
miara zdolności atomów w cząsteczkach związków chemicznych do przyciągania elektronów;
dział nauki i medycyny praktycznej, który zajmuje się oceną stanu zdrowia ludności;
symbol pierwiastka chemicznego → fluoru (od łacińskiej nazwy fluorum).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia