fizycznej

Encyklopedia PWN

jednostka ciśnienia;
organizacja konspiracyjna na Górnym Śląsku;
dział geografii zajmujący się badaniem poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, ich przestrzennym zróżnicowaniem i wzajemnymi powiązaniami, w 2. połowie XX w. także antropogenicznymi przekształceniami środowiska;
krystalografia fizyczna, krystalofizyka,
dział krystalografii zajmujący się badaniem fiz. właściwości ciał krystalicznych, gł. właściwości opt. (optyka kryształów), elektr. (np. piezoelektryczności, przewodnictwa elektrycznego), magnet. (magnetyzm), mech. (np. wytrzymałości, sprężystości, ściśliwości), cieplnych (przewodnictwa cieplnego, rozszerzalności cieplnej);
urząd działający w Polsce w okresie międzywojennym, utworzony 1927 z inicjatywy J. Piłsudskiego;
Ostwald Wilhelm Friedrich Wymowa, ur. 2 XI 1853, Ryga, zm. 4 IV 1932, Grossbothen k. Lipska,
niemiecki chemik i filozof.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia