fizyczne

Encyklopedia PWN

krystalografia fizyczna, krystalofizyka,
dział krystalografii zajmujący się badaniem fiz. właściwości ciał krystalicznych, gł. właściwości opt. (optyka kryształów), elektr. (np. piezoelektryczności, przewodnictwa elektrycznego), magnet. (magnetyzm), mech. (np. wytrzymałości, sprężystości, ściśliwości), cieplnych (przewodnictwa cieplnego, rozszerzalności cieplnej);
urząd działający w Polsce w okresie międzywojennym, utworzony 1927 z inicjatywy J. Piłsudskiego;
zbiór następujących po sobie kolejno wartości tej samej wielkości fiz. (np.: napięcia elektr., temperatury, ciśnienia akustycznego);
stowarzyszenie ogólnopol., zał. 1957, z siedzibą w Warszawie; celem jest upowszechnianie kultury fiz. ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego wypoczynku ruchowego;
organ administracji państw. zajmujący się upowszechnianiem sportu, wychowania fiz. i kultury fiz.;
fizyka
[gr. physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o budowie oraz właściwościach materii i działających na nią siłach;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia