fizyczne

Encyklopedia PWN

wielkość fizyczna, wielkość mierzalna,
fiz. właściwość zjawiska lub obiektu, którą można odróżnić jakościowo (od innych właściwości) i wyznaczyć ilościowo;
wyrażenie przedstawiające wielkość fizyczną w określonym układzie wielkości jako iloczyn potęg wielkości podstawowych tego układu ze współczynnikiem równym jedności.
adsorpcja fizyczna, fizysorpcja,
adsorpcja zachodząca na skutek występowania między adsorbatem a adsorbentem oddziaływań międzycząsteczkowych.
jednostka ciśnienia;
organizacja konspiracyjna na Górnym Śląsku;
dział geografii zajmujący się badaniem poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, ich przestrzennym zróżnicowaniem i wzajemnymi powiązaniami, w 2. połowie XX w. także antropogenicznymi przekształceniami środowiska;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia