fizyczna

Encyklopedia PWN

organizacja konspiracyjna na Górnym Śląsku;
urząd działający w Polsce w okresie międzywojennym, utworzony 1927 z inicjatywy J. Piłsudskiego;
zbiór następujących po sobie kolejno wartości tej samej wielkości fiz. (np.: napięcia elektr., temperatury, ciśnienia akustycznego);
stowarzyszenie ogólnopol., zał. 1957, z siedzibą w Warszawie; celem jest upowszechnianie kultury fiz. ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego wypoczynku ruchowego;
organ administracji państw. zajmujący się upowszechnianiem sportu, wychowania fiz. i kultury fiz.;
chemia
[gr. chēmeía ‘magia’],
nauka przyrodnicza zajmująca się budową, właściwościami substancji, ich jakościowymi i ilościowymi przemianami, warunkami, w których te przemiany zachodzą i efektami energetycznymi oraz zjawiskami, głównie elektrycznymi, które im towarzyszą.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia