fizyczna

Encyklopedia PWN

podobieństwa między różnymi zjawiskami fiz., wyrażające się tym, że rządzą nimi identyczne lub podobne prawa i dzięki temu przebieg rozważanych zjawisk może być opisany za pomocą jednakowych zależności matematycznych.
(AWF), największa w Polsce uczelnia akademicka w dziedzinie kultury fizycznej.
metody stosowane do rozwiązywania problemów fizyki statyst., polegające na znalezieniu odpowiedniej funkcji rozkładu.
bryła sztywna wykonująca drgania wokół osi nie przechodzącej przez środek ciężkości bryły;
wyższe uczelnie kształcące nauczycieli wychowania fiz., trenerów i organizatorów sportu, specjalistów z zakresu rekreacji ruchowej i turystyki oraz rehabilitacji i zdrowia publicznego.
szkoła wyższa powstała 1929 z połączenia Centralnej Szkoły Wojsk. Gimnastyki i Sportów, działającej w Poznaniu 1921–29, oraz Państw. Inst. Wychowania Fiz. w Warszawie,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia