fizjoterapia

Encyklopedia PWN

fizjoterapia
[gr. phýsis ‘natura’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
dział medycyny obejmujący wiele zróżnicowanych działań terapeutycznych;
wyższe uczelnie kształcące nauczycieli wychowania fiz., trenerów i organizatorów sportu, specjalistów z zakresu rekreacji ruchowej i turystyki oraz rehabilitacji i zdrowia publicznego.
fizjo-
[gr. phýsis ‘natura’],
pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z naturą, przyrodą, organizmem;
fizykoterapia
[gr. phýsikos ‘naturalny’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
dział fizjoterapii, w którym wykorzystuje się do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zarówno występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizykalne (czynniki termiczne, promieniowanie słoneczne), jak i czynniki fizykalne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia dostarczające energii cieplnej, prądów małej, średniej lub wielkiej częstotliwości, promieniowania świetlnego, nadfioletowego, podczerwonego, ultradźwięków;
w. gminna w woj. śląskim, w pow. bielskim, na Pogórzu Śląskim, nad Jasienicą (prawy dopływ Iłownicy);
dziedzina fizjoterapii wykorzystująca do celów leczn. czynniki klimatu, takie jak: temperatura, ruch i wilgotność powietrza, jego elektr., chem. i mech. właściwości, ponadto promieniowanie słoneczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia