finansowy

Encyklopedia PWN

ekon. gwałtowne zmniejszenie się aktywności gospodarczej (produkcji, zatrudnienia, inwestycji).
Kurowski Leon, ur. 3 II 1907, Smoleńsk, zm. 9 VII 1998, Warszawa,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa finansowego;
działania gosp. podejmowane gł. w latach 80. i 90. XX w. przez rządy państw regionu w celu powstrzymania procesów inflacyjnych i przezwyciężenia kryzysu zadłużeniowego w Ameryce Łacińskiej.
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, ang. International Fund for Agricultural Development (IFAD),
wyspecjalizowana agenda ONZ i międzynar. instytucja finansowa, z siedzibą w Rzymie, zał. 1976 tamże na konferencji 75 państw, z inicjatywy Świat. Konferencji Żywnościowej;
Modigliani
[modiljạni]
Franco Wymowa, ur. 18 VI 1918, Rzym, zm. 25 IX 2003, Cambridge (stan Massachusetts),
ekonomista amerykańskiego, pochodzenia włoskiego;
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia