finansowy

Encyklopedia PWN

ekon. międzynarodowe instytucje finansowe działające na podstawie międzypaństwowych porozumień, tworzone w celu dokonywania międzynarodowych operacji finansowych, m.in. finansowania i kredytowania wymiany handlowej i inwestycji o międzynarodowym znaczeniu oraz przeprowadzania związanych z nimi rozliczeń, także wspierania rozwoju gospodarczego państw.
ekon. specyficzny, zgodny z zasadami islamu, system bankowy.
bilans księgowy, bilans przedsiębiorstwa,
ekon. zestawienie wyrażonych wartościowo zasobów majątkowych (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów) na dany dzień, zwany bilansowym, którym jest zwykle ostatni dzień roku kalendarzowego.
embargo
[hiszp. embargar ‘zatrzymanie’],
prawo szczególny środek odwetu zaliczany do represaliów (oprócz blokady morskiej, okupacji pokojowej), ogłoszony jednostronnie przez władze jednego lub kilku państw albo też przez organizacje międzynarodowe (np. ONZ, UE) wobec innego państwa lub grupy państw łamiących normy prawa międzynarodowego.
Gajl Natalia, ur. 23 XII 1921, Poznań, zm. 6 IV 1998, Łódź,
prawnik, specjalista w dziedzinie prawa finansowego;
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia