finansowy

Encyklopedia PWN

Międzynarodowa Korporacja Finansowa, ang. International Finance Corporation Wymowa(IFC Wymowa),
międzynarodowa organizacja finansowa,
ekon. wskaźniki ilustrujące ekonomiczną sytuację przedsiębiorstwa, stosowane w analizie ekonomicznej;
ekon. przewaga przychodów nad rozchodami;
ekon. zdolność do regulowania należności.
ekon. w zarządzaniu finansowym wykorzystanie kosztów stałych w celu zmaksymalizowania efektów dochodowych w przedsiębiorstwie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia