filtrować

Encyklopedia PWN

filtr
[łac.],
urządzenie do oddzielania cząstek od cieczy lub gazów przez filtrację;
filtracja
[łac.],
filtrowanie,
techn., chem. proces mech. rozdzielania układów niejednorodnych — zawiesin cząstek stałych w cieczach oraz aerozoli (cząstek ciała stałego lub cieczy rozproszonych w gazie), polegający na oddzieleniu fazy rozproszonej (cząstek) od fazy ciągłej (cieczy lub gazu) podczas przepływu przez porowatą przegrodę filtracyjną.
wody uzdatnianie, oczyszczanie wody,
zespół zabiegów technol. prowadzących do zmiany składu wody powierzchniowej lub podziemnej, ujmowanej do określonego przeznaczenia (m.in. do spożycia, rekreacji, na potrzeby przemysłu, rolnictwa, hodowli), w celu uzyskania wody o wymaganej jakości.
wyjaławianie, sterylizacja,
med. proces niszczenia drobnoustrojów i ich zarodników metodami chem. (środki odkażające), fiz. (wysoka temperatura, promieniowanie nadfioletowe, ultradźwięki, promieniowanie jonizujące) i mech. (filtrowanie przez specjalne filtry);
zapora ogniowa, ang. firewall,
inform. program lub urządzenie chroniące komputer (lub lokalną sieć komputerową) przed nieuprawnionym dostępem z Internetu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia