figura

Encyklopedia PWN

mat. dowolny zbiór punktów na płaszczyźnie lub w przestrzeni, np. linia prosta, trójkąt, sfera, kula;
Figura Katarzyna Małgorzata, ur. 22 III 1962, Warszawa,
aktorka;
szt. plast. kompozycja figuralna, ujmująca kulminacyjny moment ruchu i akcji, charakteryzująca się takim ułożeniem ciał postaci, że tworzą one rodzaj spirali;
odpowiadająca danej liczbie koordynacyjnej figura trójwymiarowa (wielościan) lub dwuwymiarowa, której wszystkie wierzchołki obsadzone przez atomy lub jony jednego rodzaju znajdują się w jednakowej odległości od atomu lub jonu centralnego;
el caballero de la triste figura
[el kabajẹro ˜; hiszp.],
rycerz smętnego oblicza (M. de Cervantes Don Kichote).
figury retoryczne, figury stylistyczne,
struktury wypowiedzeniowe ustalone i sklasyfikowane przez antyczną teorię stylu (retoryka);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia