ferryt

Encyklopedia PWN

materiały, które cechuje mała przewodność elektr. (konduktywność) oraz duża wartość przenikalności magnetycznej;
element lub zespół elementów wykonanych z ferromagnetyka, służący do prowadzenia strumienia magnet., wytworzonego przez magnes trwały, elektromagnes itp., wzdłuż zadanej drogi;
perlit
[łac.],
techn. składnik strukturalny stopów żelaza zawierających węgiel, będący eutektoidalną mieszaniną (eutektoid) ferrytu i cementytu o budowie płytkowej;
perytektyka
[gr.],
perytektyk,
składnik strukturalny stopów, powstający w wyniku przemiany perytektycznej — reakcji fazy ciekłej z wydzielającymi się z niej podczas krzepnięcia stopu kryształami fazy stałej (w postaci granicznego roztworu stałego składnika o niższej temperaturze w składniku o wyższej temperaturze topnienia).
stealth technologia
[t. stelŧ],
zespół środków i przedsięwzięć, gł. konstrukcyjnych i technol., mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wykrycia obiektów (celów) wojsk. (samolotów, rakiet, okrętów) przez system obrony przeciwnika (ang. stealth ‘niewidoczny’), gł. przez radary, a także przez urządzenia termolokacyjne (termolokacja) i opt. (np. lidar).
wyżarzanie stopów żelaza w temp., w której następuje rozkład cementytu na ferryt i grafit;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia