fazy

Encyklopedia PWN

wielkość charakteryzująca pole elektryczne fazy, określana pracą niezbędną do przeniesienia jednostkowego, punktowego ładunku;
ruchy tektoniczne, będące w szerokim ujęciu fazami orogenezy alpejskiej, które występowały w triasie i jurze;
modulacja fazy, ang. Phase Modulation (PM),
telekom. modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się faza fali nośnej.
fiz. jednolita pod względem właściwości chem. i fiz. część układu termodynamicznego;
wielkość fiz. stosowana do opisu zjawisk okresowych, np. drgań mech., akustycznych, prądu elektr., fal elektromagnetycznych;
faza nieruchoma, faza stacjonarna,
chem. ciało stałe lub ciecz osadzona na powierzchni stałego nośnika, zdolne do zatrzymywania cząsteczek lub jonów z przepływającej przez tę fazę mieszaniny rozdzielanej w procesie chromatografii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia