fazą rozproszoną

Encyklopedia PWN

system przesyłania informacji drogą radiową, umożliwiający wykrywanie w odbiorniku słabych sygnałów, ukrytych całkowicie w szumie;
koloid
[gr. kólla ‘klej’, eídos ‘postać’],
układ koloidalny, układ koloidowy,
układ dyspersyjny (rozproszony), tj. składający się z fazy rozpraszającej (zw. fazą ciągłą lub ośrodkiem dyspersyjnym) i fazy rozproszonej (zw. fazą zdyspergowaną);
dyspersyjny układ, układ rozproszony,
układ wielofazowy (zwykle dwufazowy), w którym cząstki jednej z faz (zw. fazą rozproszoną) są równomiernie rozproszone w drugiej fazie (zw. fazą rozpraszającą);
zol, roztwór koloidowy, roztwór koloidalny,
trwała mieszanina cząstek koloidalnych rozproszonych w fazie ciekłej (dyspersyjny układ);
układ koloidalny (koloid), w którym fazą ciągłą (rozpraszającą) jest gaz, a fazą rozproszoną ciało stałe;
zawiesina, suspensja,
układ rozproszony z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym (dyspersyjny układ), w którym fazę rozproszoną stanowią drobne cząstki ciała stałego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia