farmako kinetyka

Encyklopedia PWN

farmakologia
[gr. phármakon ‘lek’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
w szerokim znaczeniu nauka o działaniu na organizm wszystkich substancji chem., w ścisłym, med. zakresie dotyczy mechanizmu działania leków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia