farb drukowych

Encyklopedia PWN

technika drukowania z formy drukowej, w której elementy drukujące i niedrukujące są położone w tej samej płaszczyźnie;
właściwość substancji polegająca na niezdolności jej cząsteczek (lub ich części) do oddziaływania z rozpuszczalnikami polarnymi, gł. z wodą, bądź grupami polarnymi innych cząsteczek, oraz cecha makroskopowa materiałów obrazująca ich brak zdolności do zwilżania przez wodę;
właściwość substancji polegająca na zdolności jej cząsteczek do oddziaływania z cząsteczkami rozpuszczalnika niepolarnego (ogólnie zw. olejem), także makroskopowa cecha materiałów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia