falista

Encyklopedia PWN

papużka falista, Melopsittacus undulatus,
jedna z najmniejszych papug;
tektura złożona z trzech (czasem więcej) sklejonych warstw, z których wewn. są pofalowane, a zewn. gładkie.
przedstawienie graficzne rozwiązania równań kwantowej teorii pola metodą perturbacyjną (kwantowa teoria pola);
Ałaszan, Alashan Shamo,
pustynia w północnych Chinach, na północny wschód od gór Qilian Shan, pomiędzy rz.: Ruo Shui na zachodzie i Huang He na wschodzie;
Amursko-Zejska, Równina, Amursko-Ziejskoje płato,
równina w Rosji, między Amurem na zachodzie a Zeją i jej dopływem Selemdżą na wschodzie;
Anglesey
[ạ̈ŋgəlsi],
walijskie Ynys Môn,
wyspa bryt. na M. Irlandzkim, u północno-zachodniego wybrzeża Walii, w hrab. Gwynedd;
Bauczi, Bauchi Plateau,
w środkowowschodniej Nigerii, między wyż. Dżos na południowym zachodzie a wyż. Biu na wschodzie;
wysoczyzna morenowa w południowo-zachodniej części Wzniesień Południowomazowieckich, między Wysoczyzną Łaską i Kotliną Szczercowską na zachodzie a Równiną Piotrkowską na wschodzie i między Wzniesieniami Łódzkimi na północy a Wzgórzami Radomszczańskimi na południu;
północno-zachodnia część Kotliny Pobuża, w Polsce i na Ukrainie;
wyż. w Mołdawii, w międzyrzeczu Dniestru i Prutu;
biol. umiejętność i czynność oceniania liczebności bez posługiwania się pojęciami liczb;
wysoczyzna morenowa w południowo-wschodniej części Niz. Północnopodlaskiej, w Polsce i na Białorusi (część wschodnia), między Doliną Górnej Narwi na północy i Wysoczyzną Drohiczyńską na południu;
środkowa część Niz. Północnomazowieckiej, między Równiną Raciąską a doliną Wkry na zachodzie, Doliną Dolnej Narwi a Równiną Kurpiowską na wschodzie, Wzniesieniami Mławskimi na północy a Kotliną Warszawską na południu;
çintamani
[tur.],
czintamani,
motyw dekoracyjny w sztuce tureckiej;
Dekan, hindi Dakkhan kā paṭhār, ang. Deccan,
wyż. w Azji Południowej, na Płw. Indyjskim, zajmująca niemal całą jego powierzchnię i w całości położona na terytorium Indii;
województwo (od 1999) w południowo-zachodniej części Polski; graniczy z Czechami na południu, z Niemcami na zachodzie, z woj.: lubuskim i wielkopol. na północy oraz opolskim na wschodzie;
Driftless Area
[drı̣ftləs ẹriə],
część Niz. Wewnętrznych w USA (stan Wisconsin);
Drohiczyńska, Wysoczyzna, Wysoczyzna Drohicka,
wysoczyzna morenowa w południowej części Niz. Północnopodlaskiej, w międzyrzeczu Nurca i środkowego Bugu, na wschodzie graniczy z Przedpolesiem Zachodnim, na Białorusi;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

papużka falista «australijska papuga o żółtozielonym upierzeniu, z żółtymi i czarnymi falistymi prążkami na grzbiecie»
falisty
1. «przypominający pod jakimś względem falę»
2. «pagórkowaty»

• faliście, falisto • falistość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia