fale sinusoidalne

Encyklopedia PWN

wielkość fiz. stosowana do opisu zjawisk okresowych, np. drgań mech., akustycznych, prądu elektr., fal elektromagnetycznych;
modulacja, w której fala nośna stanowi przebieg sinusoidalny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia