falami poprzecznymi

Encyklopedia PWN

geofiz. powierzchnia we wnętrzu Ziemi, na głębokości ok. 2900 km,
centralna część kuli ziemskiej, o promieniu ok. 3486 km, masie ok. 185 · 1023 kg (ok. 31,5% całkowitej masy Ziemi) i średniej gęstości ok. 10,6 g/cm3 (Ziemia — Budowa);
pasażerski statek wodny o 2 równoległych kadłubach;
dział fizyki zajmujący się wzajemnym oddziaływaniem ruchomego, elektrycznie przewodzącego ośrodka (cieczy lub gazu) z polem magnetycznym.
membrana
[łac.],
przepona,
cienka płytka ze sprężystego materiału, często „pofalowana” w poprzecznym przekroju w celu zwiększenia odkształcalności, zamocowana na obwodzie;
przyrząd optyczny pozwalający na otrzymywanie powiększonych (do ok. 2000 razy) obrazów małych przedmiotów lub ich szczegółów, niedostrzegalnych dla oka (mniejszych od ok. 0,08 mm);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia