fabianin

Encyklopedia PWN

bryt. stowarzyszenie, zał. 1884 w Londynie, → Towarzystwo Fabiańskie.
Towarzystwo Fabiańskie, Fabian Society Wymowa, fabianie,
stowarzyszenie brytyjskie, założone 4 I 1884 w Londynie;
gradualizm
[łac. gradualis < gradus ‘stopień’],
politol.

Słownik języka polskiego PWN

fabianin «członek angielskiej organizacji społeczno-politycznej opierającej się na fabianizmie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia