fałdowa

Encyklopedia PWN

geol. góry powstałe w wyniku sfałdowania i wypiętrzenia mas skalnych;
geol. przebiegające na znacznych obszarach ruchy tektoniczne powodujące powstawanie fałdów.
tektogen
[gr.],
geol. wielka struktura tektoniczna (megastruktura), utworzona przez procesy tektoniczne w określonym, naturalnie wyodrębnionym okresie czasu (czyli będąca efektem określonej tektogenezy);
tektonika
[gr. tektonikós ‘budowniczy’],
geol. dział geologii, nauka zajmująca się ruchami i deformacjami litosfery, a zwłaszcza skorupy ziemskiej, oraz wykształceniem i genezą wielkich struktur geol.;
geol. odosobniony, ocalały od erozji fragment płaszczowiny, leżący na skałach jej podłoża; cz.t. występują w górach fałdowych o tektonice alpejskiej;
geol. rodzaj deformacji tektonicznej warstw skalnych — szczątkowy, silnie zaburzony wewnętrznie element tektoniczny, ograniczony przez powierzchnie nieciągłości (np. powierzchnie uskoków), o rozmiarach od dziesiątek m do kilku km;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia