europy

Encyklopedia PWN

prawicowa partia polit., utworzona X 1989 w Warszawie w wyniku połączenia grup wywodzących się z NSZZ „Solidarność” i opozycji niepodległościowej.
zniczek, Regulus ignicapillus,
ptak z rodziny pokrzewkowatych;
żaba jeziorkowa, Rana lessonae,
płaz z rodziny żabowatych;
żaba moczarowa, Rana arvalis,
gatunek żaby;
żaba śmieszka, Rana ridibunda,
płaz bezogonowy z rodziny żabowatych;
żaba wodna, Rana kl. esculenta,
płaz z rodziny żabowatych;
żaba zwinka, żaba dalmatyńska, Rana dalmatina,
płaz z rodziny żabowatych;
żeglarstwo, jachting,
forma rekreacji, turystyki i dyscyplina sport. uprawiana na pojazdach poruszanych pędnikami wiatrowymi.
Żenczykowski Tadeusz, pseud. Zawadzki, ur. 2 I 1907, Warszawa, zm. 30 III 1997, Londyn,
dziennikarz, publicysta, działacz polityczny;
żmija lewantyńska, Vipera lebetina,
duża jadowita żmija;
żmija nosoroga, żmija piaskowa, Vipera ammodytes,
jadowity wąż z podrodziny żmij właściwych;
żmija zygzakowata, Vipera berus,
jadowity wąż z podrodziny żmij właściwych;
żółtlica, Galinsoga,
rodzaj roślin zielnych z rodziny astrowatych (złożonych) obejmujący 9 gat. z Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, z których 2 gat. w wyniku rozprzestrzenienia przez człowieka po całym świecie stały się roślinami kosmopolitycznymi i uporczywymi chwastami;
żółtopuzik, Ophisaurus apodus,
beznoga jaszczurka;
żółw grecki, Testudo hermanni,
pospolity żółw europejski;
Żuławski Mirosław, ur. 16 I 1913, Nisko, zm. 17 II 1995, Warszawa,
ojciec Andrzeja, prozaik, dyplomata;
ugrupowanie polityczne z okresu rewolucji francuskiej 1789–99.

Słownik języka polskiego PWN

Rada Europy «organizacja państw europejskich, propagująca zasady demokracji parlamentarnej i prawa człowieka»
europ «pierwiastek chemiczny, srebrzysty, kowalny metal»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia